Dekarbonizácia priemyslu. Prečo chce podnikateľ platiť viac a dosiahnuť menej?

V tomto blogu nebudem pojednávať o tom či CO2 je príčina alebo dôsledok klimatickej zmeny spôsobenej človekom. Chcem popísať motivácie prečo môžu byť vedecké a politické elity motivované investovať viac do technológií ako do naozaj zelených a prírodných riešení.
Ako poslanec Košického samosprávneho kraja som oslovil US Steel Košice s plánom obnovy KSK. Za 10 rokov sa podľa plánu reálne vieme dostať do štádia, kedy každý rok vieme v košickom kraji navyše sekvestrovať 6 miliónov ton CO2. 

US STEEL Košice v našom región vyprodukuje 7-9 miliónov ton CO2 pri súčasnej produkcii ocele. Už teraz teda platí ročne na povolenky 350-450 MILIÓNOV EUR. To platí pri cene 50 eur za tonu CO2. Už teraz vieme že tá cena sa bude exponencionálne zvyšovať. V roku 2030 sa očakáva v stovkách EUR… 

Na sekvestrovanie 6 miliónov ton CO2 ročne potrebuje košický kraj JEDNORÁZOVÚ investíciu 400 miliónov EUR na 10 rokov (po 10 rokoch by sa vodozádržné opatrenia opravili resp. urobili nové) 
Povedali sme si že to by mohlo byť pre takého veľkého producenta CO2 zaujímavé. Zaplatiť 400 miliónov EUR jednorázovo a vykryť tak drvivú väčšinu emisií ktoré vyprodukuje za 10 rokov. 

Pozitívne vedľajšie(alebo hlavné?) efekty plánu obnovy okrem sekvestrácie uhlíka

Okrem sekvestrovania uhlíka a teda zvýšenej absorbcie CO2 z atmosféry plán popisuje ďalšie pozitívne efekty vodozádržných opatrení. Za cenu  povoleniek, ktoré už teraz platí US STEEL každý rok by JEDNORÁZOVOU investíciou získal košický kraj nasledovné:

  • zvýšila by sa výdatnosť vodných zdrojov o 12.000 litrov sekundových (áno dvanásť tisíc litrov sekundových)
  • vytvorilo by sa priamych 3200 pracových pozícií 
  • zvýšila by sa výnosnosť poľnohospodárskej produkcie o 30 miliónov EUR ročne 
  • znížila by sa teplota v regióne v priemere o 0,7 stupňa Celzia 

Tento plán bol schválený zastupiteľstvom KSK jednohlasne. http://obnovujeme.sk/project/plan-obnovy-kosickeho-samospravneho-kraja/ 

 

Ponuka pre US STEEL ušetriť a zároveň riešiť klimatickú krízu okamžite

V apríli sme poslali ponuku na stretnutie s US STEEL Košice. Ponuku akceptovali. Tešili sme sa. Potom však nastal čudesný sled udalostí.

10. mája sme boli vyzvaní, aby sme poslali prezentáciu do US STEEL. Poslali sme.

12. Mája ministerstvo financií ohlásilo že ide rokovať v centrále US STEEL centrále v Pitsburghu. 

Skvelé. Nádejali sme sa, že pozitívnu zmenu je možné tak ľahko a rýchlo vyvolať cez súkromný sektor. 

 

Ministerstvo finanční pozvané do centrale US STEEL

Médiá: 

https://www.ta3.com/clanok/200595/matovic-bude-v-pittsburghu-rokovat-o-buducnosti-u-s-steel-kosice

Rokovania o budúcnosti US STEEL

https://e.dennikn.sk/2387903/o-com-rokuje-matovic-v-pittsburghu-s-lidrami-u-s-steel/

Biznis je biznis

Z naivity sme ale vytriezveli už o 2 dni. Obsah rokovaní ale nebol o tom ako zmeniť stratégiu dekarbonizácie. Nádejali sme sa zbytočne. Nechápali sme čo sa dialo v ďalších dňoch.

 

Marcel Klimek o US STEEL Košice

Delegácia ministerstva so štátnym tajomníkom Marcelom Klimekom priletela 14.5.2021 z USA. Z úst delegácie sme sa dozvedeli, že nevidia inú cestu ako dekarbonizácia výroby ocele. Štát v tom musí pomôcť.

Nereflektovali teda na našu ponuku ako investovať do dekarbonizácie 10 násobne menej a mať výsledky oveľa skôr? S pozitívnym efektom na lokálnej úrovni kde pôsobia?

Prečo chce US STEEL investovať 1,5 mld EUR do elektrických oblúkových pecí keď môže dosiahnuť ten istý efekt za menej ako tretinu? 

Iná cesta nie je?

Nepovedali US STEEL o inej premiérovi? 

Stretnutie v US STEEL Košice 20.05.2021

Stretnutie bolo naplánované 5 dní po tom čo sa delegácia ministerstva financií vrátila z USA. Rozmýšlali sme či ísť. Tušili sme, že lacnejšia investícia do prírody je pre US STEEL menej atraktívna ako investícia do technológií. 

Nechápali sme však prečo. Prerábanie Vysokých pecí na elektrické oblúkové znamená odstavenie výroby. Z vysokých pecí neostane kameň na kameni. Zachovajú železiarne rovnaký počet pracovných pozícií pri prerábke aj keď nedostavia výrobu úplne alebo budú realizovať prestavbu postupne? 

Prestavba bolí

Na stretnutí sme sa dozvedeli, že elektrickými oblúkovými pecami sa ani nedajú urobiť všetky zliatiny, ktoré sa dajú spraviť vo vysokých peciach. Okrem toho na tieto pece je potrebné veľké množstvo energie. Snáď nadnesene padla hláška, že len kôli produkcii ocele v Košiciach by sme potrebovali ďalšie Mochovce… 
Prečo sa teda držíme tohto plánu, keď to tak či tak prinesie krízu? Spoločenskú krízu súvisiacu s prestavbou a odstávkou. O energetickej kríze ani nehovoriac. Budeme stavať ďalšie atómové elektrárne alebo sa rozlúčime s pracovnými pozíciami v oceliarňach napriek investíciám do elektrických oblúkových pecí? Čakáme na nejakú revolúciu ohľadne využitia vodíka o ktorej elity nehovoria? 

 

Prečo dekarbonizácia technológiami? 

Prečo je podnikateľský subjekt presvedčený o dekarbonizácii výroby, ak ho to výrazne obmedzí vo výrobe a konkurencieschopnosti? Ak do toho musí investovať niekoľko ročný zisk v najlepších časoch a aj tak nie je isté či na tieto technológie bude v regióne dostatok energie? 

Ak novinári korektne interpretovali ministra financií, ktorí hovorí že iná cesta na dekarbonizáciu 6 miliónov to nie je, my hovoríme, že je. 

 

Investícia do prírody

Tieto čísla neznamenajú investície do nových technológií z ktorých budú žiť zahraničné technologické firmy. Toto sú investície do Košického samosprávneho kraja s nedotknutou technológiou výroby. 

Miliónov ton CO2 ročne

Pracovných miest

ZVÝŠENÁ VÝNOSNOSŤ POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

Miliónová investícia na 10 rokov

ZVÝŠENÁ VÝDATNOSŤ VODNÝCH ZDROJOV V LITROV SEKUNDOVÝCH

TWh MENEJ CITEĽNÉHO TEPLA

Nevedno čo si o iniciatíve US Steel myslieť. Ide im tak veľmi o 1,5 miliardy EUR zo štátneho rozpočtu aby mohli vylučovať menej CO2 drahými technológiami, bolestivou prestavbou a riskovať energetickú krízu? Prečo nechcú rozvíjať koncept ktorý vzišiel práve z Košíc a je rozpísaný v Európskom projekte SIM4NEXUS?

Bývalý politici si to uvedomujú. Kedy si to uvedomia súčasný? 

Zdeněk Žák, bývali minister ČR: