Klimatický líder? 

ÁNO, ak…

 

metrov spevnených a zastrešených plôch

m3 odkanalizovanej daždovej vody ročne

MEGA WATT HODÍN denná produkcia citeľného tepla v lete

STUPŇOV CELZIA ZVÝŠENÁ AKTUÁLNA denná TEPLOTA V LETE

TON sekvestrovaného uhlíka ročne V OSLABENEJ FOTOSYNTÉZE MENEJ

Pani prezidentka Zuzana Čaputová predstavila plán byť uhlíkovo neutrálnou krajinou do roku 2050. Úplne super. Osobne sa veľmi teším tejto iniciatíve, lebo najväčšou výzvou v 21. storočí bude práve klimatická kríza, ktorá ovplyvní životy ľudí po celom svete.

Na to, aby Slovensko sa stalo do roku 2050 krajinou s nulovou uhlíkovou stopou a zatiahlo brzdu nebezpečného trendu zmeny klímy, bude sa musieť pousilovať, aby celá krajina prešla do roku 2030 na zelenú ekonomiku a to nie len v technológiách, ale aj v sequestrácii uhlíka, či nápravy poškodeného vodného režimu krajiny, ako aj termoregulácie krajiny. Prečo?

Lebo uhlíková neutralita znamená dosiahnuť rovnováhu medzi produkciou emisií uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry, tak aby všetky vyprodukované emisie boli vyvážené sekvestráciu uhlíka.

Ak logicky z toho vychádzame, tak nám z výpočtov vychádza, že stiahnuť koncentráciu uhlíka v atmosfére na prijateľnú úroveň (360 ppm na úrovni roka 2000), tak potrebujeme nie len investovať do zelených technológií, ale aj ukladať uhlík do vegetácie a pôdy. Bez ukladania uhlíka do vegetácie, koncentrácia uhlíka v atmosfére sa bude naďalej zvyšovať.

Na to, aby bol uhlík ukladaný do vegetácie a pôdy, treba zmeniť manažment dažďovej vody tak, aby dochádzalo k intenzívnej fotosyntéze a teda k prirodzenému ukladaniu uhlíka do vegetácie, čím sa zároveň sfunkční klimatizačné zariadenie zvýšeným výparom.

Tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá v mieste Prezidentského paláca. Je tu cca 15 000 štvorcových metrov striech paláca, administratívnych budov a spevnených plôch nádvorí. Z týchto plôch odteká dažďová voda kanalizáciou do Dunaja. Odtokom tejto dažďovej vody sa oslabuje klimatizačné zariadenie, znižuje výpar a preto sa prostredie prehrieva.

Podľa výpočtov z prostredia Prezidentského paláca a jeho vysušeného okolia sa v letných dňoch nevyparí ani liter vody a preto sa v tejto lokalite uvoľňuje do atmosféry viac ako 100 MWh citeľného tepla počas letných dní. Niekedy aj viac  To zvyšuje dennú aktuálnu letnú teplotu v tejto lokalite o viac ako 5 stupňov.

Oslabenie fotosyntézy zároveň znižuje ročné ukladanie uhlíka do vegetácie a pôdy o viac ako 20 ton. Takže uhlíková stopa Prezidentského paláca je minimálne 20 ton. Bez prevádzky Prezidentského paláca.

Som úplne presvedčený, že Prezidentka to myslí so svojou iniciatívou vážne a úprimne: Preto by mohla svoju iniciatívu neutrálnej uhlíkovej stopy rozšíriť aj o zmenu manažmentu dažďovej vody. Len vtedy iniciatíva bude mať multiplikačný efekt.

Zmenou manažmentu dažďovej vody v okolí Prezidentského paláca sa reálne zhodnotí a zatraktívni priestor, sfunkční sa vegetačné klimatizačné zariadenie, zlepší sa kvalita ovzdušia, znížia sa extrémne teploty a priestor sa stane príťažlivý nie len pre občanov Slovenska, ale aj pre zahraničie.

Budú si tu ľudia zo Slovenska i zahraničia chodiť pre inšpiráciu. Prezidentský palác na Slovensku sa stane centrom pozornosti aj množstva riešiteľských tímov klimatickej zmeny. A nie len to. Budú tu veľmi radi si podávať kľučky vladári celého sveta. A možno sa aj predsa len podarí obnoviť aj Korejsko-Slovenský most globálnej iniciatívy SKY WATER. Skúste to pani prezidentka.

O to Vás veľmi prosím v záujme Slovenska i občanov, ktorí si zaslúžia lepšie Slovensko.

Michal Kravčík, Nositeľ Goldmanovej environmentálnej ceny